Renata Krzyżyńska

Vice Dean for Internationalisation and Cooperation with Industry, Doctoral School of Wroclaw University of Science and Technology

🇵🇱

Prodziekan ds. umiędzynarodowienia i współpracy z przemysłem Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi badania dotyczące oczyszczania spalin różnego pochodzenia tj. spalin z kotłów węglowych, pirolizy, biogazu, syngazu i innych. Współzałożycielka i przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji Ligi Niezwykłych Umysłów, grywalizacyjnej platformy do nauki programowania.

🇺🇸 

Vice-Dean for Internationalization and Cooperation with Industry at the Doctoral School of the Wrocław University of Technology. He conducts research on the treatment of flue gases of various origins, i.e. flue gases from coal boilers, pyrolysis, biogas, syngas and others. Co-founder and chairman of the Supervisory Board of the League of Extraordinary Minds Foundation, a gamification platform for learning programming.

11:00 -12:00

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Zarządzanie uczelnią - doświadczenia TOPowiczów

PANEL DYSKUSYJNY

 

O swoich doświadczeniach w zarządzaniu uczelnią opowiedzą TOPowicze, którzy w strukturze uczelni wyższej są wysoko. Jak zdobyte podczas programu doświadczenia pomogły im w zarządzaniu Wydziałami, czy też całą Uczelnią? Z jakimi wyzwaniami się mierzyli i nad jakimi zmianami pracują? Co sądzą o szkolnictwie wyższym w Polsce?

 

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

11:00 - 12:00

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

University management - Top500 Innovators experience

DISCUSSION PANEL

 

TOP500 Innovators members, who are high in the structure of the university, will tell about their experience in managing the university. How did the experiences gained during the program help them manage the Departments or the entire University? What challenges have they faced and what changes are they working on? What do they think about higher education in Poland?

Lecture in language —> 🇵🇱