Robert Zubrin

President of Pioneer Astronautics

🇵🇱

Dr Robert Zubrin, wcześniej inżynier sztabowy w Lockheed Martin Astronautics w Denver, jest obecnie prezesem własnej firmy Pioneer Astronautics. Jest wynalazcą ponad 20 patentów w USA na technologie z zakresu napędu, eksploracji i energii kosmosu, autorem ponad 200 opublikowanych artykułów technicznych i nietechnicznych z tej dziedziny, a także 13 książek. Jest założycielem Mars Society; międzynarodowa organizacja zajmująca się badaniami i osadnictwem na Marsie zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. W tym charakterze kierował budową i eksploatacją stacji szkoleniowej do eksploracji Marsa na wyspie Devon, niezamieszkanej wyspie w kanadyjskiej Arktyce, 900 mil od bieguna północnego.

🇺🇸 

Dr. Robert Zubrin, formerly a Staff Engineer at Lockheed Martin Astronautics in Denver is now president of his own company, Pioneer Astronautics. He holds Masters degrees in Aeronautics and Astronautics and a doctorate in Nuclear Engineering from the University of Washington.  He is the inventor over 20 US patents for technologies in the field of space propulsion, exploration, and energy, the author of over 200 published technical and non-technical papers in the field, as well 13 books including the “The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must” (Simon and Schuster 1996), and “The Case for Space: How the Space Revolution Opens a Future of Limitless Possibility,” (Prometheus Books, 2019.) He is a Fellow of the British Interplanetary Society and former Chairman of the Executive Committee of the National Space Society. He is the founder of the Mars Society; an international organization dedicated to furthering the exploration and settlement of Mars by both public and private means.  In that capacity, he led the construction and operation of a human Mars exploration training station on Devon Island, an uninhabited island in the Canadian Arctic 900 miles from the North Pole. Prior to his work in astronautics, Dr. Zubrin was employed in areas of thermonuclear fusion research, nuclear engineering, radiation protection, and as a high school science teacher.

13:00 - 13:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Technologie kosmiczne na Ziemi

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jak technologie kosmiczne wpływają na nasze życie na Ziemi i jak nasze działania na Ziemi wpływają na kosmos? O tym, jakie plany eksploracji kosmosu ma ludzkość na najbliższy czas, jakie ekscytujące zagadnienia chcemy badań oraz czemu poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania jest ważne, porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi z sektora kosmicznego. Zastanowimy się, jak badania kosmosu zmieniły naszą rzeczywistość i mogą zmienić ją w przyszłości oraz gdzie widzimy największy potencjał.

PANEL DYSKUSYJNY

Prelekcja w języku --> 🇺🇸

13:00 - 13:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Space technologies

DISCUSSION PANEL

 

How do space technologies affect our life on Earth and how our activities on Earth affect the cosmos? We will talk to invited guests from the space sector about what are humanity's plans for space exploration for the near future, what exciting issues we want to research and why the search for answers to our questions is important. We will consider how space research has changed our reality and may change it in the future, and where we see the greatest potential.

 

Lecture in language —> 🇺🇸