Róża Janusz

Biodesigner & MakeGrowLab Cofounder

🇵🇱

Współzałożycielka wielokrotnie nagradzanego start-upu MakeGrowLab, wspieranego przez Climate-KIC i Unię Europejską. Na co dzień łączy działalność rolnika, projektanta, technika laboratoryjnego i przedsiębiorcy. Wierzy w zbliżającą się biorewolucję.

🇺🇸 

Co-author of the award-winning MakeGrowLab start-up, supported by Climate-KIC and the European Union. In her daily life, she combines the activities of a farmer, designer, lab technician and entrepreneur. She believes in the approaching Bio-Revolution.

13:00 - 13:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Nowe technologie w walce z katastrofą ekologiczną

Katastrofa klimatyczne to jedno z największych zmartwień ludzkości w obecnych czasach. Jak wygląda sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy? Co możemy zrobić, aby uniknąć tego scenariusza? Jak nowe technologie mogą pomóc w walce z tym problemem? O nowoczesnych rozwiązaniach, które mają za zadanie pomóc naszej planecie, opowiedzą zaproszeni eksperci.

PANEL DYSKUSYJNY

Prelekcja w języku -> 🇵🇱

13:00 - 13:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

New technologies against ecological disaster

DISCUSSION PANEL

 

The climate disaster is one of humanity's greatest concerns today. What is the situation we are in at the moment? What can we do to avoid this scenario? How can new technologies help to combat this problem? The invited experts will talk about modern solutions that are supposed to help our planet.

 

Lecture in language —> 🇵🇱