Shawna Pandya

Scientist-astronaut candidate

🇵🇱

Dr Shawna Pandya jest kandydatem na naukowca-astronautę z Projektu PoSSUM, lekarzem, aquanautą, mówcą, mistrzem sztuk walki, zaawansowanym nurkiem, spadochroniarzem, szkolącym się pilotem, wiceprezesem Immersive Medicine z Luxsonic Technologies i członkiem Klubu Odkrywców. Jest także dyrektorem Międzynarodowego Instytutu Nauk Astronautycznych (IIAS) / PoSSUM Space Medicine Group, Głównym Instruktorem kursu IIAS / PoSSUM Operational Space Medicine, Katedrą Strategicznych Dyrektyw dla PoSSUM13, wykładowcą klinicznym na University of Alberta, nowo mianowany Primary Investigator (PI) na konkurs mikrograwitacji studentów Shad Canada-Blue Origin, organizator sesji ASCEND 2020 i doradca medyczny kilku firm kosmicznych, w tym Orbital Assembly Construction i Mission: Space Food. Dr Pandya posiada stopnie naukowe z neuronauki, kosmosu i medycyny oraz certyfikat z przedsiębiorczości.

🇺🇸

Dr. Shawna Pandya is a scientist-astronaut candidate with Project PoSSUM, physician, aquanaut, speaker, martial artist, advanced diver, skydiver, pilot-in-training, VP Immersive Medicine with Luxsonic Technologies and Fellow of the Explorers’ Club. She is also Director of the International Institute of Astronautical Sciences (IIAS)/PoSSUM Space Medicine Group, Chief Instructor of the IIAS/PoSSUM Operational Space Medicine course, Chair of Strategic Directives for the PoSSUM13, clinical lecturer at the University of Alberta, a newly appointed Primary Investigator (PI) for the Shad Canada-Blue Origin student microgravity competition, session organizer for ASCEND 2020 and serves as medical advisor to several space companies, including Orbital Assembly Construction and Mission: Space Food. Dr. Pandya holds degrees in neuroscience, space, and medicine, and a certification in entrepreneurship.

13:00 - 13:45

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DZIEŃ 2

Technologie kosmiczne na Ziemi

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jak technologie kosmiczne wpływają na nasze życie na Ziemi i jak nasze działania na Ziemi wpływają na kosmos? O tym, jakie plany eksploracji kosmosu ma ludzkość na najbliższy czas, jakie ekscytujące zagadnienia chcemy badań oraz czemu poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania jest ważne, porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi z sektora kosmicznego. Zastanowimy się, jak badania kosmosu zmieniły naszą rzeczywistość i mogą zmienić ją w przyszłości oraz gdzie widzimy największy potencjał.

PANEL DYSKUSYJNY

Prelekcja w języku --> 🇺🇸

13:00 - 13:45

CONTEMPORARY CHALLENGES Day 2

Space technologies

DISCUSSION PANEL

 

How do space technologies affect our life on Earth and how our activities on Earth affect the cosmos? We will talk to invited guests from the space sector about what are humanity's plans for space exploration for the near future, what exciting issues we want to research and why the search for answers to our questions is important. We will consider how space research has changed our reality and may change it in the future, and where we see the greatest potential.

 

Lecture in language —> 🇺🇸