Stanisław Rogoziński

Managing partner at Satus Starter VC

🇵🇱

Partner Zarządzający w funduszu VC – Satus Starter. Fundusz inwestuje w projekty z obszaru digital będące na wczesnym etapie rozwoju (runda seed i startup). Wcześniej zarządzał Brante Partners – jedną z wiodących firm doradczych w obszarze komercjalizacji technologii. Ekspert w zakresie pozyskiwania grantów oraz finansowania prywatnego na prace B+R. Wcześniej zarządzający w dwóch funduszach inwestycyjnych wysokiego ryzyka, w tym jednym specjalizującym się w zaawansowanych technologiach.

🇺🇸 

Managing Partner in the VC fund - Satus Starter. The fund invests in digital projects at an early stage of development (seed and startup round). Previously, he managed Brante Partners - one of the leading consulting companies in the field of technology commercialization. An expert in the field of obtaining grants and private financing for R&D works. Previously managing two venture capital funds, including one specializing in advanced technologies.

10:15 - 11:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

W poszukiwaniu środków na R&D

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja wprowadza zmiany i niepewność do naszego codziennego życia. Jak rozwijać innowacyjne technologie w momencie, w którym wiele źródeł wsparcia jest wstrzymanych? Jak utrzymać obecne tempo rozwoju? To trudny czas dla wielu firm, jednak stojące przed nami wyzwania można wykorzystać na naszą korzyść. O tym, gdzie szukać środków na R&D w czasach epidemii, opowiedzą zaproszeni goście.

 

Prelekcja w języku --> 🇵🇱

10:15 - 11:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

In search of funds for R&D

DISCUSSION PANEL

 

The current situation introduces changes and uncertainty to our daily lives. How to develop innovative technologies at a time when many sources of support are stopped? How to maintain the current pace of development? This is a difficult time for many companies, but the challenges we face can be used to our advantage. The invited guests will talk about where to look for funds for R&D in times of epidemics.

 

Lecture in language —>  🇵🇱