Włodzimierz Kuc

Director of the R&D Investments Department at the National Center for Research and Development

🇵🇱

Absolwent prawa oraz psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także prawo oraz stosunki międzynarodowe na Durham University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez The Catholic University of America Columbus School of Law,  Washington DC we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

🇺🇸 

Graduate of law and psychology at the Jagiellonian University. He also studied law and international relations at Durham University in Great Britain. He graduated from the School of American Law run by The Catholic University of America Columbus School of Law, Washington DC in cooperation with the Jagiellonian University. At the NCBR, he is responsible for the area of financing R&D projects in cooperation with capital funds.

10:15 - 11:15

INNOWACJE W CZASACH KRYZYSU DZIEŃ 1

W poszukiwaniu środków na R&D

PANEL DYSKUSYJNY

 

Obecna sytuacja wprowadza zmiany i niepewność do naszego codziennego życia. Jak rozwijać innowacyjne technologie w momencie, w którym wiele źródeł wsparcia jest wstrzymanych? Jak utrzymać obecne tempo rozwoju? To trudny czas dla wielu firm, jednak stojące przed nami wyzwania można wykorzystać na naszą korzyść. O tym, gdzie szukać środków na R&D w czasach epidemii, opowiedzą zaproszeni goście.

 

Prelekcja w języku --> 🇵🇱

10:15 - 11:15

INNOVATION IN TIMES OF CRISIS Day 1

In search of funds for R&D

DISCUSSION PANEL

 

The current situation introduces changes and uncertainty to our daily lives. How to develop innovative technologies at a time when many sources of support are stopped? How to maintain the current pace of development? This is a difficult time for many companies, but the challenges we face can be used to our advantage. The invited guests will talk about where to look for funds for R&D in times of epidemics.

 

Lecture in language —>  🇵🇱